Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o usvajanju Strategije klimatske otpornosti

Datum objave: 01.04.2021 10:45 | Autor: UZS

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore, 28. jula 2016. usvojila je Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom u periodu 2016-2020, čime je ispunjeno početno mjerilo za otvaranje pregovora za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promjene.

Strategija daje jasnu listu prioriteta za period 2016-2020, sa ciljem da se postigne puna usklađenost sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.
Sa stanovišta Crne Gore, napredak procesa usklađivanja sektora životne sredine i klimatskih promjena u okvirima utvrđenim Strategijom, stvara mogućnosti za adekvatan razvoj i neophodno prilagođavanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Crne Gore za upravljanje životnom sredinom u skladu sa standardima EU.

Crna Gora aktivno radi na državnom i međunarodnom nivou kako bi dala svoj doprinos u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Angažovanje Crne Gore na međunarodnom nivou uključuje dva jednako važna i međusobno komplementarna seta aktivnosti – poštovanje relevantnih međunarodnih multilateralnih sporazuma u oblasti klimatskih promjena i proces pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstava sa pravnim tekovinama EU značajno su intenzivirane otkako su u junu 2012. godine zvanično otpočeli pregovori o pridruživanju EU. Shodno tome, bilo je neophodno izraditi sveobuhvatnu Strategiju o klimatskim promjenama koja bi utvrdila smjernice i mapu puta prema klimatski otpornom i niskokarbonskom društvu. Crna Gora je u septembru 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine i u okviru tog dokumenta usvojila i Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos (INDC) Crne Gore za smanjenje emisija gasova staklene bašte. Ovim dokumentom se Crna Gora obavezala na 30 % smanjenja emisija gasova staklene bašte u odnosu na baznu 1990. godinu, do 2030 godine.

Kao potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, Crna Gora nastoji sprovoditi aktivnosti koje dovode do smanjenja emisija u skladu s mogućnostima i uzimajući u obzir nacionalne okolnosti.

Akcije mitigacije klimatskih promjena najviše se sprovode u sektoru energetike. Nažalost, znatno je manje inicijativa smanjenja emisija u sektorima industrijskih procesa i upotrebe proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i korišćenja zemljišta, otpada, i u podsektoru energetike, saobraćaju, u vezi s e-mobilnošću u javnom drumskom saobraćaja.

U okviru SBUR izvještaja urađen je i koncept nacionalnog sistema za poboljšanje prikupljanja i upravljanja podacima i formalizovanje institucionalnog okvira, koji podržavaju dugoročno prikupljanje podataka, analizu projekcija emisija i izvještavanje o mjerama mitigacije. Pored toga, na nacionalnom nivou je potrebna izgradnja kapaciteta da bi se poboljšalo praćenje i izvještavanje o aktivnostima sektorskih ublažavanja klimatskih promjena.

Uprava za saobraćaj je u cilju doprinosa ostvarivanju ciljeva iz gore navedenih strategija u saradnji sa međunarodmim partnerima pripremila Stretegiju klimatske otpornosti putne infrastrukture. Jedan od ciljeva Uprave za saobraćaj je da za svaki budući projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih puteva uvede obavezu izrade Procjene klimatske otpronosti.