Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

13.05.2022.

Mladi ekolozi OŠ „Dragiša Ivanović“ iz Podgorice i izgradnja bulevara Danilovgrad - Podgorica

Da izgradnja savremenih saobraćajnica ne mora da predstavlja samo namjeru da se unaprijede socio - ekonomski uslovi na dobrobit čovjeka, već i namjeru da se životinjski i biljni svijet zaštiti, prepoznali su osnovci, mladi ekolozi iz Osnovne škole „Dragiša Ivanović“ iz Podgorice.

više...
14.02.2022.

JAVNI POZIV BR. 01/22 ZA USTUPANJE U ZAKUP DIJELA PUTNOG ZEMLJIŠTA

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela na katastarskoj parceli br. 1911, upisanoj u listu nepokretnosti br. 531 KO Sveti Stefan, državna svojina Crne Gore u površini od 480 m² koje se nalazi putnom zemljišta pored državnog – magistralnog puta M -1 Budva – Petrovac (putno zemljište), radi obavljanja prateće djelatnosti-pružanja usluga parkiranja na period do 31.12.2022.godine.

više...
17.05.2021.

JAVNI POZIV BR. 01/21 ZA USTUPANJE U ZAKUP DIJELA PUTNOG ZEMLJIŠTA

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela na katastarskoj parceli br. 1911, upisanoj u listu nepokretnosti br. 531 KO Sveti Stefan, državna svojina Crne Gore u površini od 480 m² koje se nalazi putnom zemljišta pored državnog – magistralnog puta M -1 Budva – Petrovac (putno zemljište), radi obavljanja prateće djelatnosti-pružanja usluga parkiranja na period do 31.12.2021.godine.

više...
22.04.2021.

Obavještenje

Promjena režima saobraćaja

više...