Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

17.05.2021.

JAVNI POZIV BR. 01/21 ZA USTUPANJE U ZAKUP DIJELA PUTNOG ZEMLJIŠTA

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela na katastarskoj parceli br. 1911, upisanoj u listu nepokretnosti br. 531 KO Sveti Stefan, državna svojina Crne Gore u površini od 480 m² koje se nalazi putnom zemljišta pored državnog – magistralnog puta M -1 Budva – Petrovac (putno zemljište), radi obavljanja prateće djelatnosti-pružanja usluga parkiranja na period do 31.12.2021.godine.

više...
22.04.2021.

Obavještenje

Promjena režima saobraćaja

više...